Training gespreksvoering in het onderwijs

Gespreksvoering met kinderen
Gespreksvoering met ouders
Gespreksvoering met kinderen en hun ouders

Voor de ontwikkeling van een kind is het belangrijk dat er wordt samengewerkt in de driehoek kind – gezin – school. Daar zijn we het allemaal wel over eens. Maar hoe doe je dat dan in de praktijk? Hoe voer je gesprekken waardoor een gemeenschappelijk doel ontstaat? Hoe krijg je iedereen mee? 

Tijdens de training leer je hoe je constructief oplossingsgerichte gesprekken kunt voeren en hoe je om kunt gaan met weerstand, of misschien die weerstand zelfs wel kunt voorkomen. 

Werkwijze

De theorie koppelen we onmiddellijk aan de praktijk. Je oefent met elkaar de verschillende vaardigheden die je aangereikt krijgt, zodat je zelf ervaart hoe een aanpak verschil kan maken. 

Doel

Omdat je zelf de duur van de training bepaalt en dus ook waar je het accent wilt leggen, verschillen de te halen doelen ook.

Mogelijke doelen zijn:

Na deze training

  • ben je in staat het kind zijn eigen doelen te laten stellen, zowel op leer- als gedragsgebied
  • kan een kind je vertellen wat zorgt dat het progressie maakt, wat voor hem werkt en wat niet
  • ben je beter in staat de juiste stimulerende feedback te geven
  • ben je in staat problemen te vertalen naar aan te leren vaardigheden
  • begrijp je in welke fase van een gesprek je zit en weet je wat dat van je vraagt
  • lukt het je ouders op een positieve manier bij de ontwikkeling van een kind te betrekken
  • kan je een gesprek voeren waar zowel het kind als de ouders aan deelnemen
  • lukt het je om te gaan met weerstand

Doelgroep

Leerkrachten, intern begeleiders, ambulant begeleiders, directeuren

Duur

De duur van de training is afhankelijk van de beginsituatie en de gewenste doelen

Terug

Deze website wordt medemogelijk gemaakt door WebServiceDienst.
Algemene voorwaarden     Privacyverklaring

KVK

63885484

BTW

NL001513662B86
Samen Sterk Zorg Logo
linkedin-squarephoneenvelope