Privacyverklaring

Privacyverklaring Samen DOOR

Training, scholing en begeleiding thuis en in het onderwijs

Persoonsgegevens en dienstverlening

Samen DOOR gebruikt alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door opdrachtgevers die gebruik willen maken van haar diensten. Deze gegevens worden verstrekt via de mail, telefoon of door interpersoonlijk contact.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Samen DOOR kan uw persoonsgegevens verwerken wanneer u gebruik maakt van haar diensten op grond van een overeenkomst of omdat u een mail heeft gestuurd met een vraag of verzoek.

Samen DOOR kan de volgende gegevens verwerken:

 • Voor en achternaam 
 • Adresgegevens (zowel privé als van school of organisatie)
 • Geboortedatum 
 • Geboorteplaats 
 • Mailadres 
 • Telefoonnummers (zowel privé als van school of organisatie)
 • Naam en contactgegevens van derden die betrokken zijn bij de overeenkomst
 • Gegevens die tijdens de uitvoering van diensten zijn verkregen/geobserveerd
 • Voortgang in cursus- of coachingstrajecten, eventueel geüploade opdrachten, mailberichten en behaalde certificaten 
 • Overige gegevens die u schriftelijk, mondeling en/of telefonisch actief verstrekt aan Samen DOOR

Bijzondere en/of gevoelige informatie die  Samen DOOR verwerkt

Bij advies/training op maat verzamelt Samen DOOR

 • Video-opnames van situaties waarbij uzelf aanwezig bent geweest
 • Opnames van de groep waarin u werkt
 • Opnames van individuele kinderen uit de groep (met toestemming van ouders/verzorgers)

Met welk doel verwerkt Samen DOOR deze gegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van de betaling
 • Het kunnen bellen of mailen als het nodig is om de dienstverlening goed te kunnen uitvoeren
 • U te informeren over (wijzigingen in) diensten en producten
 • Het kunnen maken van certificaten
 • Vanwege de wettelijke verplichting in verband met belastingaangifte
 • De bijzondere gegevens worden verzameld met uw eigen toestemming en met de bedoeling u verder te helpen in uw werk- en/of uw privéleven. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Samen DOOR werkt niet met geautomatiseerde verwerkingen

Hoe lang bewaart Samen DOOR de gegevens

Samen DOOR bewaart de gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zij hanteert de volgende bewaartermijn voor de persoonsgegevens:

Bewaartermijn: zolang samen DOOR bestaat of totdat u een verzoek indient om de gegevens te verwijderen. In dat geval worden de gegevens binnen een maand verwijderd.

Bewaartermijn: de wettelijke bewaartermijn van de belastingdienst.

Bewaartermijn voor bijzondere gegevens: zolang we contact hebben over werk- of privésituatie en er in alle redelijkheid vanuit kan worden gegaan dat u in de toekomst opnieuw een afspraak wilt maken. U kunt ook afspreken dat de gegevens worden vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Samen DOOR verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal enkel gegevens delen met derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beelden worden niet gedeeld zonder uw schriftelijke toestemming. 

Opnames of foto’s die voor workshops of lezingen worden gebruikt zijn dat met uw medeweten en schriftelijke toestemming. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eerder verstrekte toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. 

Beveiligen

Samen DOOR neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, neem dan contact met ons op. 

Samen DOOR wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via: Autoriteit Persoonsgegevens

Contactgegevens Samen DOOR

Samen DOOR is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres:

Exloërweg 11

7872RL Valthe

Telefoon: 06-41932321

Mailadres: dorothe.busscher@gmail.com

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 63885484

Dorothé Busscher is de eigenaar en de verwerkingsverantwoordelijke van Samen DOOR

Zij is bereikbaar via bovenstaand mailadres

Deze website wordt medemogelijk gemaakt door WebServiceDienst.
Algemene voorwaarden     Privacyverklaring

KVK

63885484

BTW

NL001513662B86
Samen Sterk Zorg Logo
linkedin-squarephoneenvelope