Coaching team

Een team is een groep personen die door middel van samenwerking probeert om hetzelfde doel te bereiken.

Zo luidt de beschrijving van het woord team uit het woordenboek.

Het kan echter gebeuren dat het samenwerken een periode niet goed lukt. Misschien zijn er veel wisselingen geweest in de samenstelling van het team waardoor er onduidelijkheden ingeslopen zijn, het kan zijn dat er kleine ergernissen telkens boven komen drijven maar niet uitgesproken worden, een leiderschapswisseling kan een onbegrepen koerswijziging geven of misschien is er iets heel anders dat speelt. 

We weten dat onrust in het team onmiddellijk effect heeft op de kinderen in de school. Hoe de leerkracht zich voelt of gedraagt, heeft invloed op het kind in de klas. Bewust of onbewust zien, horen en voelen kinderen hoe hun meester of juf in zijn of haar vel steekt. Het effect van een niet goed functionerend team is dan zonder twijfel ook dat er in de school veel kinderen gedragsproblemen laten zien. 

Samen DOOR kan in jouw school aan het werk met de tool “Groepsgeluk”. We werken aan het zichtbaar maken van de dynamiek in het team middels houten poppetjes, picto’s, symbolen en ander klein materiaal. Op een prettig gestructureerde manier krijgt iedereen vlot zicht op wat er speelt en dit kan bespreekbaar worden gemaakt. Daarnaast wordt ook duidelijk welke stappen teamleden willen en kunnen zetten om een prettiger teamklimaat te creëren. 

Samen DOOR zet desgewenst ook technieken van Deep Democacy in om de openheid naar elkaar in het team te stimuleren en om grondiger besluiten te nemen waarin ieders mening telt. 

Terug

Deze website wordt medemogelijk gemaakt door WebServiceDienst.
Algemene voorwaarden     Privacyverklaring

KVK

63885484

BTW

NL001513662B86
Samen Sterk Zorg Logo
linkedin-squarephoneenvelope